Przygotowanie inwestycji w zakresie służby zdrowia wymaga wiele uwagi. Współczesny rynek sprzętu medycznego pomimo postępującego rozwoju produktów, usług, procedur dalej pozostaje trudnym do koordynacji. Każdorazowo zmiany generacji urządzeń, a nawet reprezentantów w trakcie procesu inwestycyjnego wprowadzają dodatkowe ryzyko np. związane z niedotrzymaniem terminu inwestycji.

 

Współdziałanie na linii Inwestor – Dostawca wymaga od obu stron daleko idącego zaufania, które z racji charakteru biznesu jest rzadkim zjawiskiem. Prowadzenie projektu inwestycyjnego czy modernizacyjnego wspomagane przez technologa medycznego, doświadczonego inżyniera biomedycznego zwiększa bezpieczeństwo Inwestora.

 

Spielmann Life Science może przygotować merytorycznie wybór dostawców sprzętu medycznego dla nowej inwestycji, modernizacji istniejącej bazy sprzętu wraz z stosownym uzasadnieniem technologicznym, oceną sprzętu i samych dostawców. Pomagamy w weryfikacji wyborów personelu medycznego w ujęciu kompleksowości i prawidłowej konfiguracji by zabudżetowany, zakupiony w inwestycji sprzęt medyczny służył do pracy z pacjentami, a nie stał niemal niewykorzystany.